14.05.18. Javna nabavka br. 149/2017 - Zaštitne kutije za TAG uređaje

14.05.18. Poziv za podnošenje ponuda

14.05.18. Konkursna dokumentacija

16.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

05.06.18. Odluka o dodeli ugovora

22.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru