17.03.20. Javne nabavke br. 126/2019 - Elementi hardvera, ITS sistema, opreme i instalacija - po funkcionalnim grupama

17.03.20. Poziv za podnošenje ponuda

17.03.20. Konkursna dokumentacija

23.03.20. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.03.20. Adendum br.1

04.05.20. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

04.05.20. Adendum br.2

04.05.20. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda