17.10.17. Javna nabavka br. 134/2017 - Oprema i aplikacije PMI sistema - faza II

17.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.17. Konkursna dokumentacija

05.12.17. Odluka o dodeli ugovora

10.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru