20.02.19. Javna nabavka br. 118/2018 - Unapređenje sistema za video nadzor za potrebe ITS-a

20.02.19. Poziv za podnošenje ponuda

20.02.19. Konkursna dokumentacija

01.03.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

01.03.19. Adendum br.1

01.03.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

02.10.19. Odluka o dodeli ugovora

30.10.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru