20.06.19. Javna nabavka br. 142/2018 - Obezbeđenje rezervnog napajanja za potrebe ITS-a

20.06.19. Poziv za podnošenje ponuda

20.06.19. Konkursna dokumentacija

24.06.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.06.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

01.08.19. Odluka o dodeli ugovora

03.10.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru