23.11.16. Javna nabavka br. 104/2016 - Nabavka kancelarijskog nameštaja za poslovne prostorije preduzeća

23.11.16. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.16. Konkursna dokumentacija

25.11.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

29.11.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.11.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.11.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.11.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

01.12.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

21.12.16. Obaveštenje o dodeli ugovora

12.01.17. Obaveštenje o dodeli ugovora