28.02.18. Javna nabavka br. 191/2017 - Oprema za komunikaciono - upravljačke centre - faza I

28.02.18. Poziv za podnošenje ponuda

28.02.18. Konkursna dokumentacija

01.03.18. Adendum br.1

01.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.03.18. Adendum br.2

06.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

09.03.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

09.03.18. Adendum br.3

09.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

16.05.18. Odluka o dodeli ugovora

22.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru