29.05.19. Javna nabavka br. 108/2018 - Troškovi funkcionisanja objekata za kontrolu i nadzor tunela

29.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

29.05.19. Konkursna dokumentacija

25.06.19. Odluka o obustavi postupka

01.07.19. Obaveštenje o obustavi postupka