30.06.16. Javna nabavka br. 47/2016 - Elektro – potrošni materijal

30.06.16. Poziv za podnošenje ponuda

30.06.16. Konkursna dokumentacija

04.07.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

08.08.16. Odluka o dodeli ugovora

01.09.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru