02.06.15. Javna nabavka br. 23/2015 – Izvođenje radova na Koridoru 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća – Levosoje, od km. 934+354,73 do km. 942+413,31


Štampa