03.10.17. Javna nabavka br. 14/2016 - Radovi na sanaciji crnih tačaka na raskrsnici državnih puteva I-B reda br. 15 i II-A reda br. 116 – kružna raskrsnica u Novom Bečeju

03.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

03.10.17. Konkursna dokumentacija

23.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.10.17. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum 1

26.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

01.11.18. Odluka o dodeli ugovora

13.12.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru