04.03.19. Javna nabavke br. 81/2018 - Pojačano održavanje ukrštaja državnog puta IB reda br. 13 (km 71+821) i ulice Bašaidski drum u Kikindi (kružna raskrsnica)

04.03.18. Poziv za podnošenje ponuda

04.03.18. Konkursna dokumentacija

25.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

29.03.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

09.05.19. Odluka o dodeli ugovora

05.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru