04.09.17 Javna nabavka u otvorenom postupku br. 118/2017 – Pojačano održavanje državnog puta IIA reda br. 100, deonica od km 135+580 (izlaz iz naseljenog mesta S.Karlovci) do km 142+400


Štampa