05.09.16. Rehabilitacija državnog puta IA reda (E-75), deonica: Novi Sad - Beograd (desna kolovozna traka), od km 111+700 do km 117+200, dužina: 5,5 km, ID br. RRSP/RRW-E75BNS/2015-18


Štampa