06.02.19. Pojačano održavanje državnog puta IB 27, deonica: petlja Markovac - Svilajnac, od km 189+753 do km 195+961, L=6,208 km, RRSP/RRW-IB27MS/2018-07


Štampa