08.06.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 35, deonica: Kladovo - Brza Palanka, od km 11+160 do km 34+419, L=23,259 km RRSP/RRW-IB35KBP/2018-01


Štampa