09.03.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 39, deonica: Vlasotince – Svođe, od km 58+876 do km 46+362, L=12,514 km, ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB39VS/2017-08


Štampa