11.10.19. Pojačano održavanje državnog puta IA3, deonice: petlja Sremska Mitrovica – petlja Ruma, od km 43+563 do km 57+313, L=13,750 km (leva kolovozna traka) i petlja Ruma – petlja Pećinci, od km 57+205 do km 70+303, L=13,098 km (desna kolovozna traka)


Štampa