12.07.17. Javna nabavka br. 13/2016 - Pojačano održavanje kolovoza raskrsnice državnog puta IB reda br. 13 i ulice Svetosavske u Kikindi

12.07.17. Poziv za podnošenje ponuda

12.07.17. Konkursna dokumentacija

28.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

31.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

16.08.17. Odluka o dodeli ugovora

07.09.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru