13.05.16. Javna nabavka br. 44/2016 - Poboljšanja državnog put II-A reda br. 137 Krupanj - Gračanica (Ljubovija), deonica: Rakići - Ramići L=6,05km

13.05.16. Poziv za podnošenje ponuda

13.05.16. Konkursna dokumentacija

19.05.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

03.06.16. Odluka o dodeli ugovora

15.06.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.09.16. Odluka o izmeni ugovora

25.10.16. Odluka o izmeni ugovora