14.06.16. Javna nabavka br. 121-a/2015 - Sanacija klizišta na državnom putu II-A reda br. 216 deonica Kaonik – Ribare – Vukanja na km 390+050

14.06.16. Poziv za podnošenje ponuda

14.06.16. Konkursna dokumentacija

15.06.16. Adendum br.1

16.06.16. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.07.16. Odluka o dodeli ugovora

20.07.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.07.16. Odluka o izmeni ugovora