15.01.15. Javna nabavka br. 244/2014 - Urgentno održavanje objekata na lokalnim putevima u opštini Koceljeva, veza državni put IIA reda broj 141 i naselja Mala Jelići, most preko reke Tamnave (ID 10004).


Štampa