16.04.18. Javna nabavka br. 27/2018 - Periodično održavanje objekata na državnom putu IB reda broj 22, deonica: Raška - Novi Pazar, most preko Banjske reke na banjskoj petlji u Novom Pazaru na km 253+890

16.04.18. Poziv za podnošenje ponuda

16.04.18. Konkursna dokumentacija

14.05.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

14.05.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

18.05.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

18.05.18. Adendum br.1

05.07.18. Odluka o dodeli ugovora

19.07.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.06.19. Odluka o izmeni ugovora

26.02.20. Odluka o izmeni ugovora