19.02.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 21, deonica: Irig 2 – Ruma 1 (autoput), od km 26+680 do km 42+260, L=15,580 km, ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB21IR/2017-09


Štampa