19.04.19. Preostali radovi na pojačanom održavanju državnog puta IB 23, deonica: Pakovraće (Markovica) - Užice, od km 10+485 do km 47+586, L=37,101 km, ID br. Ugovora: RRSP/RRW-IB23PU/2018-09

19.04.19. Obaveštenje o dodeli ugovora