19.05.17. Javna nabavka br. 38/2017 - Održavanje dela državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji

19.05.17. Poziv za podnošenje ponuda

19.05.17. Konkursna dokumentacija

19.05.17. Prilog konkursnoj dokumentaciji

19.05.17. Tehnička dokumentacija i crteži

14.06.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

14.06.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

14.06.17. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum br.1

21.06.17. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum br.2

21.06.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

23.06.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

30.06.17. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum br.3

30.06.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

06.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

11.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

12.07.17. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum br.4

13.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

14.07.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

14.07.17. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum br.5

14.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

17.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

17.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

19.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

21.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

24.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

25.07.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

25.07.17. Izmena konkursne dokumentacije - Adendum br.6

25.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

27.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

28.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

31.07.17. Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponuda

23.10.17. Odluka o dodeli ugovora

03.11.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Parija br. 1

03.11.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Parija br. 3

03.11.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Parija br. 6

02.02.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija br. 2

02.02.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija br. 4

02.02.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija br. 5

08.02.18. Ponovljena Odluka o dodeli ugovora - Partija 1, 3, 6

14.02.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Parija br. 6

19.02.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Parija br. 3

19.02.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Parija br. 1

21.02.18. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava - Parija br. 1

21.02.18. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava - Parija br. 3

21.02.18. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava - Parija br. 6

27.02.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija br. 1

27.02.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija br. 3

27.02.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Parija br. 6


Štampa