19.07.19. Pojačano održavanje državnog puta IB 15, deonica: Kula (Bačka Topola) - Vrbas (Savino Selo), od km 63+696 do km 73+852, L=10,156 km, RRSP/RRW-IB15KV/2019-05


Štampa