20.12.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 39, deonica: Leskovac Jug (veza sa A1) – Leskovac (Bratmilovce), od km 68+241 do km 74+740, L=6,499 km, RRSP/RRW-IB39L/2018-05


Štampa