20.12.18. Pojačano održavanje državnog puta IB 39, deonica: Leskovac Jug (veza sa A1) – Leskovac (Bratmilovce), od km 68+241 do km 74+740, L=6,499 km, RRSP/RRW-IB39L/2018-05

20.12.18. Poziv za dostavljanje ponuda

17.01.19. Adendum 01

17.01.19. Razjašnjenje 01

01.04.19. Obaveštenje o dodeli ugovora