22.08.17. Javna nabavka u pregovaračkom postupku br. 109/2017 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IB reda broj 29, most preko reke Uvac, deonica: Aljinovići - Sjenica km 335+627

03.08.17. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

03.08.17. Konkursna dokumentacija

30.08.17. Odluka o dodeli ugovora

07.09.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru