26.09.17. Javna nabavka br. 84/2017 - Periodično održavanje - sanacija kolovozne konstrukcije na državnom putu I-B reda br. 13, kružna raskrsnica I-B reda br. 13 sa obilaznicom oko Zrenjanina km 127+321

26.09.17. Poziv za podnošenje ponuda

26.09.17. Konkursna dokumentacija

16.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

20.10.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.11.17. Odluka o dodeli ugovora

26.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru