27.05.19. Javna nabavka br. 31/2019 - Dodatni radovi na periodičnom održavanju objekata na državnom putu IA reda br. 1, deonica: Jagodina - Ćuprija, most preko Crnih Bara na km 723+600

27.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

27.05.19. Konkursna dokumentacija

24.06.19. Odluka o dodeli ugovora

29.07.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru