27.06.18. Javna nabavka br. 57/2018 - Uvođenje zatvorenog sistema naplate putarine na deonicama autoputa: Niš - granica sa Republikom Makedonijom, Niš - granica sa Republikom Bugarskom i Obrenovac - Preljina

27.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

27.06.18. Konkursna dokumentacija

20.07.18. Adendum br.1

14.08.18. Odluka o dodeli ugovora

17.08.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru