29.03.18. Pojačano održavanje državnog puta IA 3, deonica: granica HR/SR (Batrovci) - Kuzmin 1 (autoput), od km 0+554,86 do km 22+196,11 levi kolovoz, od km 0+564,64 do km 22+229,16 desni kolovoz, ID Ugovora: RRSP/RRW-IA3BK/2017-07


Štampa