29.05.15. Javna nabavka br. 185/2014 – Sanacija klizišta i potpornih zidova na državnom putu IIA reda broj 180, Guča – Čačak (klizišta na lokaciji Jezdina na km. 3+500,00)


Štampa