30.07.19. Javna nabavka br. 70/2019 - Rekonstrukcija i proširenje Bulevara Nikole Pašića u Leskovcu, na trasi državnog puta II-A reda br. 158

30.07.19. Poziv za podnošenje ponuda

30.07.19. Konkursna dokumentacija

16.08.19. Adendum br.1

16.08.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.08.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

12.09.19. Odluka o dodeli ugovora

01.10.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru