31.12.14. Ugrentno održavanje i otklanjanje oštećenja na državnom putu II 152 Topola 1 – Bućin Grob, deonica: Topola 1 – Bućin Grob, od km 0+000 do km 27+280


Štampa