31.12.14. Urgentno održavanje i otklanjanje oštećenja na državnom putu IB 27 Lazarevac - Aranđelovac 1, deonica: Lazarevac 4 - Aranđelovac 1, od km 0+400 do km 1+500, od km 3+700 do km 6+500 i od km 13+700 do km 27+403


Štampa