01.04.19. Javna nabavka br. 10/2019 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2018. godinu

01.04.19. Poziv za podnošenje ponuda

01.04.19. Konkursna dokumentacija

01.04.19. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

10.05.19. Odluka o dodeli ugovora

30.05.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru