01.04.19. Javna nabavka br. 26/2019 - Reklamna kampanja povećanja korišćenja elektronske naplate putarine

01.04.19. Poziv za podnošenje ponuda

01.04.19. Konkursna dokumentacija

08.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

18.04.19. Odluka o dodeli ugovora

22.04.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru