01.08.17. Javna nabavka br. 92/2017 - Tehnički pregled objekata - naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državanom putu IA reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica


Štampa