01.08.18. Javna nabavka br. 35/2018 - Tehnička kontrola projektno - tehničke dokumentacije i nadzor nad radovima na izgradnji naplatnih stanica na državnim putevima A1 (Autoput E-75) - krak ka Makedoniji, A4 (Autoput E-80) - krak ka Bugarskoj i A2


Štampa