01.12.17. Javna nabavka br. 152/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Zapadne Morave bez Ibra

01.12.17. Poziv za podnošenje ponuda

01.12.17. Konkursna dokumentacija

18.12.17. Odluka o dodeli ugovora

12.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru