01.12.17. Javna nabavka br. 173/2017 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Ibra

01.12.17. Poziv za podnošenje ponuda

01.12.17. Konkursna dokumentacija

12.01.18. Odluka o dodeli ugovora

02.02.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru