02.03.20. Javne nabavke br. 103/2019 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima - faza II - Obezbeđenje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja


Štampa