03.04.15. Konsultantska usluga nadzora uključujući i praćenje uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje na deonicama za rehabilitaciju u okviru RRSP za RS, SB i EIB radove, ID br. Ugovora: RRSP/CS3-SESM1/2015-01


Štampa