03.11.17. Javna nabavka br. 52/2017 - Glavni projekti poboljšanja lokacija prema projektu nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode

03.11.17. Poziv za podnošenje ponuda

03.11.17. Konkursna dokumentacija

17.11.17. Adendum br. 1

29.11.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.12.17. Odluka o obustavi postupka

25.12.17. Obaveštenje o obustavi postupka