04.04.19. Javna nabavka br. 19/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta preko reke Tise na državnom putu IIA reda br.129, deonica: Šajkaš - Perlez (Titel)

04.04.19. Poziv za podnošenje ponuda

04.04.19. Konkursna dokumentacija

08.04.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

08.04.19. Adendum br.1

08.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

12.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.05.19. Odluku o obustavi postupka

13.05.19. Obaveštenje o obustavi postupka