04.09.15. Poziv za iskazivanje zainteresovanosti - Izrada glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 25, deonica: Topola 2 - Kragujevac 5

04.09.15. Poziv za iskazivanje zainteresovanosti

29.08.16. Obaveštenje o dodeli ugovora