04.10.17. Javna nabavka br. 115/2017 - Tehnički pregled objekata – autoput E-75, Beograd - Niš - granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća - Levosoje od km 934+354,73 do km 942+413,31

04.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

04.10.17. Konkursna dokumentacija

19.10.17. Odluka o dodeli ugovora

13.11.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru